Vanliga frågor

 

Hur loggar jag in på föreningens hemsida?

Loggar in på er egen SÖU-hemsida gör ni genom att skriva webbadressen tillsammans med tillägget /loggain på slutet – ex. www.sidjarvuf.sou.fi/loggain.  Skriv in era inloggningsuppgifter i fälten. Om ni saknar inloggningsuppgifter kan ni ta kontakt med SÖU (kansli(at)sou.fi).

 
Vad är en modul, och hur skapar jag en sådan på hemsidan?

Efter att en sida skapats ska den fyllas med innehåll. Detta görs genom att infoga olika moduler på den specifika sidan. Exempel på olika moduler som finns att tillgå är "Text", "Bildgalleri", "Platsbokningssystem" och "Evenemangskalender". Den vanligaste modulen som används på en sida är textmodulen. I textmodulen kan man skriva in text samt ladda upp bilder, dvs. skapa vanligt innehåll till en sida. På varje sida kan man lägga till flera olika moduler. Instruktioner för att lägga till en modul finns HÄR (se punkt 3). 

 
Hur får jag in ett facebook-flöde på hemsidan?
1. Logga först och främst in på er egen hemsida och bestäm var du vill att facebookflödet ska placeras. Där du vill att facebookflödet placeras bör du skapa en modul för "Text".
2. När du skapat "Text"-modulen tryck på knappen "Ändra" - då kommer en ruta upp där du kan skriva in text.
3. Gör verktygsfältet stort genom att trycka på den lilla pilen i högra hörnet. Du har nu hela verktygsfältet synligt.
4. Tryck på knappen längst ner som heter "källa" -> det är här som du ska klistra in koderna (se nedan instruktioner för hur du skapar koderna).
4. Klistra in koderna och spara.

5. Refresha sidan så borde ert facebookflöde nu synas.

Koderna för facebookflödet skapar du så här:

1. Koden för er facebooksida skapar du genom att gå in på denna sida: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/
2. Kopiera in URL-adressen för er facebooksida i fältet där det efterfrågas.
3. I fältet för "Flikar" skriver du in "timeline" då det är ert facebookflöde som du vill att ska synas. Fälten för längd och bredd kan du strunta i.
4. Välj om du vill ha ikryssat de olika alternativen som finns nedanför (dessa ändrar lite på utseendet för flödet) såsom "show friend's faces" etc. Det är bara att prova sig fram vilket utseende du vill ha genom att kryssa för/kryssa bort.
5. När du är nöjd, tryck på den blå knappen "Get code". Det kommer nu upp en ruta med två olika koder. Kopiera båda dessa koder och klistra in dem på hemsidan (återgå till punkt 4 i föregående lista).