Röstning

Med modulen "Röstning" kan besökarna på sidan rösta på olika alternativ. 

Vilken orkester

Vem vill du ska spela på vår valborgsdans?