E-postformulär

Med hjälp av e-post formulär kan ni ha besökaren på hemsidan att enkelt kontakta er med t.ex. en fråga eller anmäla sig till en kurs. 

Det finns två moduler som kan användas för detta syfte: Enkelt e-postformulär och E-postformulär. E-postformuläret ger användaren större valfrihet när det gäller att skapa olika fält/alternativ/kryssrutor medan enkelt e-postformulär utgör en enklare mall. T.ex. så använder sig SÖU av e-postformulär för alla kursanmälningar på sin hemsida.

Enkelt e-postformulär

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Epostformulär

Radioknappar
Kryssrutor
Informationsfält
Skriv siffran 9 med bokstäver: