Hej!

Detta är en testsida som används i demonstrationssyfte. Sida är uppbygd i samma mall som föreningarnas egna hemsidor men utseendet på sidan är förändrat med hjälp av verktyget stilbyggaren. På denna sida finns inplockat olika moduler som finns att tillgå för förenignarna. 

På startsidan här i fältet bredvis syns ett sammandrag av föreningens kontaktuppgifter. Dessa kontaktuppgifter har exporterats från föreningsverktyget. Är du inloggad är din egen förenings hemsida? Isåfall ser du troligtvis föreningsverktyget på första sidan, eller under intranät. 

Om du har frågor om hemsidesystemet kontakta SÖU:s kansli eller ta en titt på de manualer som blivit gjorda inom IT3.