Föreningsverktyget

Föreningsverktyget fyller två viktiga funktioner. Det är via föreningsvektyget som ni fyller i/uppdaterar föreningens kontaktuppgifter och det är även via föreningsverktyget ni på ett enkelt sätt kan uppfylla det lagstadgade kravet på att lämna in er föreningsstatistik. 

Föreningsverktyget finns numera på denna adress fv.webbhuset.fi.

Föreningens kontaktuppgifter

Det är via föreningsverktyget som SÖU får in kontaktuppgifter till sina medlemsföreningar. Är uppgifterna i föreningsverktyget inte uppdaterade är det alltså svårt att hålla kontakt med er. Om du tittar på SÖU:s hemsida under fliken Medlemmar finns där "visitkort" för de flesta av våra föreningar. Om uppgifter saknas eller är felaktiga beror det på att föreningsverktyget inte blivit ifyllt eller uppdaterats. Informationen på medlemsidan hämtas direkt från föreningsverktyget.

Föreningsstatistik

Alla SÖU:s medlemsföreningar är årsvis skyldiga att lämna in statistik över sin verksamhet. Detta är ett lagstadgat krav från Undervisnings- och kulturministeriet och genom att tillhandahålla föreningsverktyget hjälper SÖU föreningarna att uppfylla detta krav. Statistiken som samlas in ligger bland annat till grund då beslut om finansiering för ungdomssektorn i Svenskfinland fattas.

I föreningsverktyget finns olika moduler som föreningen kan fylla i. Föreningens basuppgifter och informationen i modulerna "Föreningspersoner", "Medlemskår", "Verksamhet" och "Medlemspost" bör fyllas i/uppdateras årligen. De övriga modulerna får föreningen gärna fylla i för att själva ha koll på sin verksamhet, men det är inget krav.

Föreningsstatistiken ska uppdateras varje år i marsmånad. Information kommer från förbundet när det är dags för er att uppdatera era uppgifter i föreningsverktyget.

______________________________________________________________________________________________________________________

Användarinstruktioner

Hur kommer jag år föreningsverktyget?
  1. Föreningsverktyget finns på adressen fv.webbhuset.fi.
  2. Logga in genom att klicka på pilen i det högra hörnet. Skriv in föreningens namn (börjar ni skriva er förenings namn tills föreningen föreslås i listan som öppnas), användarnamn och lösenord. Inloggning sker med samma användarnamn och lösenord som till föreningens SÖU-hemsida. 

 

Hur lämnar jag in föreningsstatistiken?

  1.  Tryck på önskad box, dvs. ”Föreningspersoner”, ”Medlemskår”, ”Verksamhet” eller ”Medlemspost”.
  2. För att mata in ny information, tryck på den gröna knappen så öppnas en ny blankett där ni fyller i den efterfrågade informationen. Obs! Redovisning sker alltid för föregående år, dvs. i detta fall för år 2017.
  3. När alla uppgifter är ifyllda kom ihåg att trycka på ”Spara”.


 För mer information ta kontakt med SÖU:s kansli.