Intranät

Varje förening har via sin hemsida tillgång till ett intranät. Intranätet är endast åtkomligt för de som har inloggningsuppgifter och de sidor ni skapar under intranät syns enbart för den som är inloggad. På intranätet kan ni alltså publicera t.ex. styrelseprotokoll, adresslistor och liknande som ni vill hålla internt.

Intranätet fyller även en annan viktig funktion i och med att där har ni tillgång till Föreningsverktyget. I menyn till vänster hittar ni utförligare information om föreningsverktyget.